Υπηρεσίες

 Όλες οι υπηρεσίες

Διαθλαστικός έλεγχος

Ηλεκτρονική συνταγογράφηση

Πλήρης παιδο-οφθαλμολογικός έλεγχος

Ορθοπτική μελέτη

Χειρουργική στραβισμού παιδιών κι ενηλίκων

Σκιασκοπία

Έλεγχος καταρράκτη

Συνταγογράφηση γυαλιών

Εξέταση αμφιβληστροειδούς

Θεραπεία αμβλυωπίας

Χορήγηση πρισμάτων

Βυθοσκόπηση

Γωνιοσκοπία

Βεβαίωση για δίπλωμα οδήγησης

Συμβουλευτείτε την εξειδικευμένη Χειρουργό Οφθαλμίατρο Περσεφόνη Κούρτη.

Κλείστε άμεσα το ραντεβού σας για μια εξατομικευμένη διάγνωση και θεραπεία.