Ιατρείο

«Στo ιατρείo της Περσεφόνης Κούρτη παρέχονται υψηλού επιπέδου ιατρικές υπηρεσίες
και σύγχρονες θεραπευτικές λύσεις
σε μεγάλο φάσμα παθήσεων.
Το ιατρείο διαθέτει σύγχρονο εξειδικευμένο εξοπλισμό για τις ανάγκες
της πλήρους οφθαλμολογικής εξέτασης ενηλίκων και παιδιών.
»